Chia sẻ về hướng dẫn các bạn cách xem chung video Facebook với bạn bè

Chia sẻ về hướng dẫn các bạn cách xem chung video Facebook với bạn bè, xem video theo nhóm đã được áp dụng trên YouTube thông quá các dịch vụ ShareTube online hay MyCircle và Watch2Gether. Và mới đây Facebook cũng đã có tính năng xem chung video, mời bạn bè cùng xem video trên Facebook. Tham khảo: Hack like […]

Continue Reading